İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Resmi Gazete’de yayımlandı

5 Haziran’da Ankara’da imzalanan ve bugün Resmi Gazete’de yayımlanan 2024 Yılı Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, iki ülke arasındaki ekonomik ve mali işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Anlaşma kapsamında Türkiye, KKTC’ye 13 milyar 500 milyon TL hibe ve 2 milyar 400 milyon TL’ye kadar ABD Doları karşılığı kredi desteği sağlayacak.

Yayın: 21.06.2024 - 21:14

147 kez okundu

İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Resmi Gazete’de yayımlandı

5 Haziran’da Ankara’da imzalanan ve bugün Resmi Gazete’de yayımlanan 2024 Yılı Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, iki ülke arasındaki ekonomik ve mali işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Anlaşma kapsamında Türkiye, KKTC’ye 13 milyar 500 milyon TL hibe ve 2 milyar 400 milyon TL’ye kadar ABD Doları karşılığı kredi desteği sağlayacak.

Anlaşmanın İçeriği ve Amaçları

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından imzalanan anlaşma, KKTC’nin kamu kurumlarının kurumsal kapasitelerinin artırılmasını ve dijital dönüşümünün tamamlanmasını, bütçe açığının kapatılmasını ve savunma sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, ekonomi, sanayi ve ticaretin geliştirilmesi de öncelikler arasında yer alıyor.

Anlaşmanın hedefleri arasında çevrenin korunması, kültür ve turizmin geliştirilmesi, sivil toplumun desteklenmesi, istihdam, sağlık, sosyal politikalar ve eğitimin iyileştirilmesi de bulunuyor. Ulaştırma ve enerji altyapısının güçlendirilmesi, tarım ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi, istatistik ve bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi de diğer önemli başlıklar arasında.

Reform ve Eylem Planları

Anlaşma kapsamında hayata geçirilecek reformlar arasında kamu maliyesinde etkinliğin ve sürdürülebilirliğin artırılması, dijital dönüşümün sağlanması, tarım sektörünün gıda arz güvenliği ve güvenilirliğini rekabetçi şartlarda sağlayacak bir yapıya kavuşturulması öngörülüyor. Sağlık sektöründe ise hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve yapısal dönüşümün sağlanması hedefleniyor. Turizm alanında “Kuzey (North Cyprus)” markasıyla etkin bir turizm sektörü oluşturulması ve yerel ürünlerin ve müzelerin ziyaretçilere açılması planlanıyor.

Anlaşma, enerjiyle ilgili yasaların yürürlüğe girmesi, okulların altyapılarının güçlendirilmesi, yükseköğretim kalitesinin artırılması ve kadın kooperatifçiliğinin geliştirilmesi gibi reformları da içeriyor.

İşbirliği Çerçeve Belgesi Eylem Planı

“Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC İşbirliği Çerçeve Belgesi Eylem Planı” ise yapılacak reformların detaylarını, bu reformlardan sorumlu olacak KKTC ve TC kurumlarını ve hedef tarihleri kapsıyor. Bu eylem planı, iki ülke arasındaki işbirliğini daha da pekiştirmeyi ve belirlenen hedeflere ulaşmayı amaçlıyor.

Bu kapsamlı anlaşma, Türkiye ve KKTC arasındaki iktisadi ve mali işbirliğini yeni bir seviyeye taşıyarak, iki ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

Yorum Yaz

Yorumunuz minimum 10 karakter olmalıdır. (0)

Ziyaretçi olarak yorum yapıyorsun, dilersen Giriş Yap