UBP 18 ilkesini açıkladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) , yaptığı basın açıklamasında yerel seçime yönelik ilkelerini açıkladı.

UBP 18 ilkesini açıkladı
banner22

İşte UBP'nin 18 ilkesi:

İNSAN VE HİZMET ODAKLI ÇALIŞAN

Sorumluluk alanına giren her konuda “önce insan” diyen, insanca yaşamı en temel hak sayan odağına insanı koyan bir belediyecilik anlayışı.


FİNANSAL AÇIDAN GÜÇLÜ

Gelir gider dengesini iyi kurmuş, gelirlerini tahsil etme oranını maksimum seviyeye yükseltmiş,  çalışanlara haklarını verebilen, kentin ihtiyaç duyduğu yatırımlar için gerekli iç kaynaklara sahip, kurduğu iyi ilişkiler ve hazırladığı vizyoner projelerle dış finansman kaynaklarına erişebilen bir belediyecilik anlayışı. 

ÇEVRE DOSTU

Sürdürülebilir çevre politikaları uygulayan, çevreye yönelik tüm tehditlere karşı denetim mekanizmalarını çalıştıran, katı atık, hava kirliliği, gürültü kirliliği gibi çevresel tehditlere karşı önlem alan, çevre sağlığını ve doğayı koruyan bir belediyecilik anlayışı. 


ÇALIŞMA BARIŞINI SAĞLAMIŞ

Kentin, halkın ve çalışanların ortak çıkarlarını, kamu yararını ve verimliliği gözeterek koruyan, adil, eşitlikçi, emeğe saygılı, hizmet alanın da hizmet verenin de mutlu olduğu, çalışma barışını tesis etmiş bir belediyecilik anlayışı. 


PLANLI BÜYÜYEN


Hayata geçirilen reform ve yenilenen yasalarla imar yetkisini eline alan, kentlerin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına cevap veren sürdürülebilir projeleri, ortak akılla üreten, hem kentlerimizin özgün yapılarını koruyan hem de kalkınmanın önünü açan yaklaşıma sahip belediyecilik anlayışı. 


ALTYAPI YATIRIMLARINI YAPAN
Su, kanalizasyon, aydınlatma, temizlik, ulaşım ve atık yönetimi gibi konularda altyapısını güçlendiren, yatırım ve çalıştırma maliyetleri sürdürülebilir yeni projeleri hayata geçiren bir belediyecilik anlayışı. 

ULAŞTIRMA SORUNLARINI ÇÖZMÜŞ

Kent yaşamının vazgeçilmez unsuru olan ulaşım sorunlarını ortadan kaldıran, güvenli yollarıyla, standartlara uygun engelsiz kaldırımlarıyla, kaliteli, konforlu ve istikrarlı toplu taşıma hizmetleri ile halkın ulaşım ihtiyaçlarına cevap veren bir belediyecilik anlayışı.


AKTİF YAŞAMI TEŞVİK EDEN

İnsanları aktif yaşama teşvik eden, spor kompleksleri, parkları, rekreasyon alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ile kent halkına sağlıklı ve aktif yaşam olanakları sunan bir belediyecilik anlayışı. 


TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLAMIŞ

“Akıllı şehircilik” anlayışına geçmiş, kaynaklarını daha verimli kullanan, yerel halka hızlı ve güvenli hizmet götüren, iş gücü, üretim ve enerji maliyetlerinde tasarruf sağlatan uygulamaları hayata geçiren, tüm hizmet alanlarında güncel teknolojik gelişmelere dayalı dijital altyapısını geliştiren, kentlerdeki yaşam kalitesini yükselten, çağı yakalayan evrensel bir belediyecilik anlayışı. 

"18 belde 18 ilke" sloganıyla yapılan açıklama şu şekilde:

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Beldelerde yaşayan tüm gençlerin kendi topraklarına yerleşmesi ve çalışmasına olanak sağlayan projeleri destekleyen, üreten ve hayata geçiren, sosyo-ekonomik gerçekleri de gözeterek gençlere sosyal konut projeleriyle kolay ve uygun fiyatlı konut sağlayan, kırsalda gelir düzeyi düşük insanların karşılaması her geçen gün daha zorlaşan konut maliyetlerini azaltmaya yönelik adımlar atan bir belediyecilik anlayışı. 


ENGELSİZ YAŞAM ALANLARI  YARATAN

Beldelerde yaşayan özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını zorlaştıran değil, kolaylaştıran, hizmete erişimlerini beklemeden, hizmeti onların ayağına götüren, yaşlı, hasta ve engelli bakım hizmetleri için özel yetiştirilmiş insan gücü kullanan, onların sosyal yaşama ve kent yaşamına katılımına destek veren bir belediyecilik anlayışı.


SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA DESTEK VEREN

Sivil Toplum kuruluşlarını paydaş olarak gören, daha iyi çalışma koşullarına sahip olabilmeleri ve üretkenliklerini artırabilmeleri için destek veren ve onları karar alma mekanizmalarının içinde tutan bir belediyecilik anlayışı.


KATILIMCI DEMOKRASİYE İNANAN

Kentin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yeni projelerin üretilmesi aşamalarında “katılımcı belediyeciliği” benimseyen, halkı ve sivil toplum kuruluşlarını karar alma süreçlerine dahil eden, kararlarını ortak akılla üreten, toplumun talep ve isteklerini dinleyen, anlayan ve kendini topluma iyi anlatan, toplumla iletişim köprüleri kuran, toplumun hassasiyetlerine duyarlı bir belediyecilik anlayışı.  


EŞİTLİKÇİ ANLAYIŞA SAHİP
Beldelerde yaşayan her bireyin ırk, dil, din, cinsiyet, renk, köken, parti farkı gözetmeksizin belediyecilik hizmetlerinden eşit oranda faydalanmasının önünü açan, dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık uygulayan bir belediyecilik anlayışı. 


GENÇLER İÇİN FIRSATLAR YARATAN
Gençlerin sosyal, eğitsel ve kültürel gelişimine katkı koyan, onları kentin geleceği sayan, Gençlik Meclisleri ile onları karar alma süreçlerine dahil eden, kentin ve ülkenin geleceği olan gençlerin önünü açacak projeleri hayata geçiren bir belediyecilik anlayışı. 


DOĞAL YAŞAMA DUYARLI

Tüm canlıların yaşam hakkı olduğu bilinciyle hareket eden, canlıları koruyan, evrensel hayvan hakları bildirilerine uygun politikalar ortaya koyan, sokak hayvanları için çağdaş standartlarda barınaklar oluşturan ve onların sahiplendirilmesini özendiren, doğal hayatın korunması ve  bio-çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması için projeler üreten bir belediyecilik anlayışı.


TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE İNANAN
Yerel yönetimlerde kadının söz ve yetki sahibi olmasının ve sosyal yaşama katılımının önünü açan, kadına yönelik şiddete karşı eylem planlarını hazırda tutan, ekonomik hayata dahil olamayan kadınların; üretken hale gelebilmeleri, becerilerini geliştirebilmeleri, meslek edinebilmeleri, güçlenebilmeleri ve ekonomik hayata katılabilmeleri için çalışan, toplumsal cinsiyet eşitliği temelli politikalar uygulayan bir belediyecilik anlayışı.

KÜLTÜR-SANAT VE SPORA KAPILARI AÇIK

Sınırları dahilinde yaşayan insanların sosyal yaşamlarını geliştirebilmelerine katkı sağlamak için, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler planlayan, festivaller, şölenler, konserler, tiyatrolar düzenleyen, halkın sanatsal gelişimini sağlayabilmek için ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim sunan, müzeleri, kütüphaneleri, kültürel etkinlik yapılabilecek merkezleri, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, piknik alanları ve ören yerleriyle insanların tüm sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek, kültürü, sanatı, sporu odağına koymuş bir belediyecilik anlayışı.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner17

banner19

banner21

banner16

banner18

banner20