Kültür Dairesi’nden mali katkı almaya hak kazanan dernekler açıklandı…

Kültür Dairesi, 2024 yılı için "Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü" çerçevesinde mali destek sağlayacağı dernekleri ve projeleri belirledi. Toplamda 19 dernek, 21 projesine toplam 1 milyon 260 bin TL mali katkı alacak.

Yayın: 13.06.2024 - 17:48

42 kez okundu

Kültür Dairesi’nden mali katkı almaya hak kazanan dernekler açıklandı…

Başvurular, 13-24 Mayıs tarihleri arasında kabul edildi ve 26 dernek toplam 34 proje ile müracaat etti. Başvurular, Kültür Dairesi’nde kapalı zarf usulüyle yapıldı ve her dernek en fazla iki proje ile başvurabildi. Mali yardımlar, demirbaş kalemlere yapılamadığı için değerlendirme süreci bu kriterlere göre gerçekleşti.

Değerlendirme komisyonu, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu başkanlığında oluşturuldu ve katkı almaya hak kazanan dernekleri ve projeleri oy birliği ile belirledi. Projeler, belirlenen tüzük ve başvuru rehberindeki koşullar ile değerlendirme kriterlerine göre incelendi. Komisyon, projelerin toplam maliyetinin belirli bir sınırı aşmaması gerektiği ve asgari ücretin yarısını geçen bütçe kalemleri için fiyat tekliflerinin sunulup sunulmadığını da değerlendirdi.

Değerlendirme sürecinde eksik evrak sunan dört derneğin dört projesinin koşulları sağlamadığı belirlendi. Kararlar, Kültür Dairesi tarafından derneklere sözlü olarak iletilirken, gerekçeli kararlar ilgili derneklere yazılı olarak iletilmek üzere hazırlanacak.

Değerlendirme komisyonunda Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası temsilcisi Mustafa Kofalı, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu temsilcisi Ayhan Bıçaklı, Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amir temsilcisi Ceyhan Özyıldız, Kültür Dairesi Kütüphaneler ve Yayın Şube Amiri temsilcisi Rukiye Kaymak, Kültür Sanat Danışma Kurulu’ndan Serkan Soyalan (edebiyat), Aytaç Çağın (müzik), Özhan Özatay (görsel sanatlar) ve Refik Hazır ile Süleyman Şakar (sahne sanatları) görev aldı.

Yorum Yaz

Yorumunuz minimum 10 karakter olmalıdır. (0)

Ziyaretçi olarak yorum yapıyorsun, dilersen Giriş Yap