Milli Mücadele Vakfı: “Anavatan Türkiye ile birlikte elektrik enerjisi sorununun bitirilmesi şart”

Milli Mücadele Vakfı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) enerji sorunlarına dikkat çekerek, Türkiye ile iş birliği içinde bu sorunu çözmenin önemini vurguladı. Vakıf, bu konudaki öneri ve görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

Yayın: 07.06.2024 - 13:39

42 kez okundu

Milli Mücadele Vakfı: “Anavatan Türkiye ile birlikte elektrik enerjisi sorununun bitirilmesi şart”

Vakfın yaptığı yazılı açıklamada, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklıkların elektrik kesintilerine neden olmasının kabul edilemez olduğu belirtildi. Elektrik kesintilerinin halkı ve çeşitli sektörleri olumsuz etkilediği ifade edilerek, bu durumun devlet karşıtı gruplar tarafından istismar edildiği ve milli mücadeleye zarar verme girişimlerinde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ve özel sektörün mevcut üretim kapasitelerinin en üst düzeyde tutulması ve halkın kesintisiz elektrik almasının sağlanması gerektiği vurgulandı.

Enterkonnekte Sistem ve Arz Güvenliği

Dünyada arz güvenliğini sağlamak için şebekelerini başka şebekelerle enterkonnekte eden ülke sayısının hızla arttığına dikkat çekilerek, Türkiye’nin KKTC ile enterkonnekte bir sistem kurmak istediği ve bu konuda kararlı olduğu belirtildi. Ancak Rum-Yunan ikilisinin bu projeyi engellemeye çalıştığı ifade edilse de Türkiye’nin bu engeli aşacağına olan inanç vurgulandı.

Açıklamada, KKTC’nin elektrik şebekesinin daha büyük ve güçlü bir sisteme bağlanmasıyla, sınırsız miktarda güneş paneli ile üretim yapılabileceği ve bu sayede enerji arz güvenliği sağlanacağı belirtildi. Bu durumun ülkeye uygun fiyatlı enerji, çevre ve sağlık açısından fayda sağlayacak yenilenebilir enerji kaynakları sunacağı ifade edildi.

Yatırımlar ve Enerji Çeşitliliği

Açıklamada, ilerleyen süreçte modern ve çevre dostu santrallerin kurulması için yatırım projeleri yürütülmesi ve üretimde çeşitlilik sağlanması gerektiği belirtildi. Özellikle, güneş enerjisini kullanarak elektrik üreten “Concentrated Solar Power (CSP)” santrallerine yatırım yapılması gerektiği vurgulandı. CSP teknolojisinin, güneş enerjisini kullanarak büyük ölçekli enerji üretimi sağladığı ve bu teknolojinin hızla yaygınlaştığı ifade edildi.

İletim ve dağıtım şebekelerine daha fazla yatırım yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, bu yatırımların bilimsel yöntemlere uygun, şeffaf ve yasalara uygun şekilde yapılması gerektiği vurgulandı. Elektrik iletim ve dağıtım projelerinin öncelik sırasına göre ihale edilip uygulanması gerektiği ifade edildi.

Enerji Dairesi ve Üst Kurulu Oluşturulması

Açıklamada, ülkede etkin bir Enerji Dairesi ve Enerji Üst Kurulu oluşturulması gerektiği belirtildi. Bu kurulun, enerji verimliliği çalışmalarını tek bir çatı altında toplayacak, idari ve mali açıdan güçlü bir yapıya sahip olacağı ifade edildi.

Enerji Verimliliği ve Eğitim

Açıklamada, enerji verimliliğine yönelik yasa ve tüzük çalışmalarının hızla tamamlanması gerektiği vurgulandı. Enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla okullarda eğitim verilmesi, Bina Enerji Performansı (BEP) ve Enerji Sertifikası (ES) kriterlerinin belirlenmesi ve yasal düzenlemeler yapılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Enerji Yöneticisi Sertifika Programları açılması ve Enerji Yöneticileri yetiştirilmesi gerektiği belirtildi.

Teknik Eğitim ve Veri Toplama

Endüstri meslek liselerinin kalitesinin yükseltilmesi ve teknik yüksek okullara önem verilerek yerli teknik eleman yetiştirilmesinin teşvik edilmesi gerektiği ifade edildi. Tüm alanlarda istatistiksel veri toplanması ve bu verilerin ilgili resmi kurumlarla paylaşılması gerektiği belirtildi.

Fiber Altyapı ve E-Devlet

Fiber haritası oluşturularak, fiber bağlantıların her binaya ulaştırılması ve iletişim kalitesinin artırılması gerektiği belirtildi. Bu sayede elektronik otomasyon ve e-devlet sisteminin etkinliğinin artacağı ifade edildi. Veri akışının ve kaydının artırılmasının sanayi, ticaret, eğitim, turizm, sağlık gibi tüm kamu ve özel alanların verimli çalışabilmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.

Bu açıklamalar doğrultusunda, Milli Mücadele Vakfı, KKTC’nin enerji sorunlarını çözmek için kapsamlı bir plan sunmuş ve bu konuda Türkiye ile iş birliği içinde hareket edilmesi gerektiğinin altını çizmiştir.

Yorum Yaz

Yorumunuz minimum 10 karakter olmalıdır. (0)

Ziyaretçi olarak yorum yapıyorsun, dilersen Giriş Yap