Mimarlar Odası’nda büyük sarsıntı… Üç üye istifa etti ve başkanı suçladı!

Mimarlar Odası 55. Dönem Yönetim Kurulu’nda büyük bir kriz patlak verdi. Yönetim Kurulu üyelerinden Burak Türsoy, Safiye Özaltıner ve Nezire Özgece, uyumlu ve verimli bir çalışma ortamının sağlanamaması sebebiyle istifa ettiklerini duyurdular. Kendilerine yönelik ciddi bir mobbing uygulandığını ifade eden üyelein detaylı açıklamaları şu şekilde..

Yayın: 28.06.2024 - 16:36

159 kez okundu

Mimarlar Odası’nda büyük sarsıntı… Üç üye istifa etti ve başkanı suçladı!

Mimarlar Odası 55. Dönem Yönetim Kurulu’nda büyük bir kriz patlak verdi. Yönetim Kurulu üyelerinden Burak Türsoy, Safiye Özaltıner ve Nezire Özgece, uyumlu ve verimli bir çalışma ortamının sağlanamaması sebebiyle istifa ettiklerini duyurdular. Kendilerine yönelik ciddi bir mobbing uygulandığını ifade eden üyelein detaylı açıklamaları şu şekilde..

“İmzaları aşağıda olan 55. Dönem Mimarlar Odası Yönetim Kurulu üyeleri olarak, göreve başladığımız günden bu yana Mimarlar Odası Başkanı ile sağlıklı bir iletişim ve etkin bir çalışma ortamının oluşturulamadığını üzülerek bildiririz. Bu çerçevede şunları belirtmek isteriz:

  • Yönetim Kurulu toplantılarında uzlaşı ve demokratik fikir beyanı yerine sadece oy çokluğuyla karar alınması, etkin katılım alanı bırakılmaması,
  • Önceki dönemdeki görevlerimiz ve komisyon üyeliklerimizin hiçbir gerekçe gösterilmeden başkanın veya oy çokluğunun kararıyla sonlandırılması,
  • Oda hesaplarını denetlemekle görevli olan Saymanın keyfi bir şekilde ve hiçbir gerekçe gösterilmeden 11 Haziran 2024 tarihli Yönetim Kurulu’nda görevden alınması,
  • Üyelerin dilekçelerine, yönetim kurulu kararı olmaksızın itibarsızlaştırıcı bir üslupla cevap verilmesi ve bilgilerin kasıtlı olarak çarpıtılması,
  • Bir yarışmada çıkan sorunlara karşı uzlaşıcı ve yapıcı bir yaklaşım yerine suçlayıcı bir dille yaklaşılması ve meslek onurunu zedeleyici açıklamaların yapılması,
  • Çeşitli toplantılarda mobbinge maruz kalmamız ve kişisel saldırılara uğramamız,
  • 25 Haziran 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında asgari ücretin üzerinde sınırsız alım yetkisi verilmesi,

Bu nedenlerle yönetim kurulu içinde etkin bir katılım hakkımızın kısıtlandığını, demokratik süreçlerden uzaklaşıldığını görmekteyiz. Bu durumdan dolayı mesleki ve kişisel itibarımızın zarar görmemesi ve verilen yetkilerimizi kullanamamamız sebebiyle 55. Dönem yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğimizi bildiririz.

Yaşananları oda denetçileri ve birlik yönetimine ileterek gerekli mercilere başvuruda bulunduk. Önümüzdeki süreçte tüm üyelerimizi odamıza sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Ayrıca yukarıda bahsedilen açıklamaların hukuka aykırı olduğunu düşünerek tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu ve bu konuda gereken adımları attığımızı da belirtmek isteriz.

Burak TÜRSOY (55. Dönem Yönetim Kurulu Asli Üyesi)

Safiye ÖZALTINER (55. Dönem Yönetim Kurulu Asli Üyesi)

Nezire ÖZGECE (55. Dönem Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)

Yorum Yaz

Yorumunuz minimum 10 karakter olmalıdır. (0)

Ziyaretçi olarak yorum yapıyorsun, dilersen Giriş Yap