Ziraat Mühendisleri Odası hayvancılık sektöründe yem üretimine dikkat çekti

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, hayvan yemi üretiminin yetersizliğinin üretimi tehlikeye soktuğunu belirtti.

Yayın: 26.05.2024 - 11:44

60 kez okundu

Ziraat Mühendisleri Odası hayvancılık sektöründe yem üretimine dikkat çekti

Uluçam, yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliğinin son yıllarda etkisini artırarak gösterdiğini ve Kıbrıs’ta yaşanan kuraklıkların özellikle hayvancılık sektörünü olumsuz etkilediğini vurguladı. Kuraklık nedeniyle “girdi maliyetlerinin her geçen gün daha da arttığını” ifade etti.

Maliyetler içinde en büyük payın %70 oranıyla yem (kaba ve kesif yem) olduğunu belirten Uluçam, “Eğer bir hayvan üreticisi, bol yağışlı bir yılda ihtiyaç duyduğu kaba yemin %100’ünü üretebilirse, girdi maliyetleri buna paralel olarak azalır. Bu nedenle hayvancılık işletmelerinin maliyetleri, o yılın tarımsal açıdan yağışlı olup olmamasına bağlıdır. Yem üretiminde ülke kaynakları yetersiz kalırsa, dışa bağımlılık artar. Dövizin TL karşısında değer kazanması ve döviz bazında hammadde ve nakliye maliyetlerinin artması, üretimi tehdit altına sokar” dedi.

-%50 Destek Sağlanıyor

Hayvancılıkta ekipman alımında devlet desteğinin önemini vurgulayan Uluçam, “Hayvancılık işletmelerinde ihtiyaç duyulan sağımhane binası, ambar, altyapı, alet, ekipman ve traktör gibi yatırımlar sürdürülebilir bir kapasite oluşturmak için şarttır. Bu tür yatırımlar, dünya genelindeki tüm devletler tarafından en az %50 finansman desteği ile desteklenmektedir” dedi.

Tarımsal üretimin ana unsurunun ülkenin gıda güvencesini sağlamak olduğunu belirten Uluçam, “Devletler, halkına bu gıdayı sağlayan üreticiyi korumak ve desteklemek zorundadır. Dünya genelinde tarımsal üretime ve üreticisine destek sağlamayan bir ülke yoktur” dedi.

-“Toprak Sahipliği Giderek Azalıyor”

Tarımsal üretimde toprak sahipliğinin en önemli unsur olduğunu vurgulayan Uluçam, “Ülkede giderek azalan toprak sahipliği nedeniyle de üretim tehdit altındadır” dedi.

Yorum Yaz

Yorumunuz minimum 10 karakter olmalıdır. (0)

Ziyaretçi olarak yorum yapıyorsun, dilersen Giriş Yap