AB Piyasa Gözetim Kapasite Geliştirme Projesi kapsamındaki çalışma ziyareti tamamladı

Kıbrıs Türk özel sektör temsilcileri, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında Almanya'ya düzenledikleri çalışma ziyaretini başarıyla tamamladı.

Yayın: 09.07.2024 - 17:35

66 kez okundu

AB Piyasa Gözetim Kapasite Geliştirme Projesi kapsamındaki çalışma ziyareti tamamladı

AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk toplumu özel sektörünü temsilen Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Barolar Birliği, Kimya Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, İş Kadınları Derneği ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi temsilcilerinden oluşan bir heyet, Almanya’nın Saksonya-Anhalt Eyaleti Çalışma, Sosyal İşler, Sağlık ve Eşitlik Bakanlığı’nın düzenlediği ürün güvenliği odaklı Piyasa Gözetim Komitesi’ne (AAMÜ) bir haftalık bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bu ziyaret kapsamında, AB tarafından finanse edilen proje çerçevesinde bir bilgilendirme paneli de düzenlendi. Panel, özel sektör temsilcilerinin ziyaret sırasında edindikleri bilgi ve tecrübeleri paylaşmaları, değerlendirmeleri ve önerilerde bulunmaları için bir fırsat sağladı. Katılımcılar, çalışma ziyareti raporlarını sundu ve bu raporlar üzerinden tartışmalar yapıldı. Elde edilen bilgi ve çıkarımlar, katılımcıların bağlı bulundukları kuruluşlarla ve AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi uzmanları ile paylaşıldı.

Panelde tartışılan ve tavsiyelerin yer aldığı rapor, Kıbrıs Türk toplumunda piyasa gözetimi politikasının uygulanmasından sorumlu yerel kurumlarla paylaşılacak. Bu adım, kamu ve özel sektör arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi ve piyasa gözetimi politikasının etkin bir şekilde uygulanması için önemli bir rol oynayacak.

Projenin ana hedefi, Kıbrıs Türk yerel pazarının AB Tek Pazarına entegrasyonunu artırmak, iş ortamını iyileştirmek ve tüketici haklarını korumaktır. Ayrıca, gıda dışı sektörlerdeki ön izin sisteminden piyasa gözetimi sistemine geçişi sağlamak için AB mevzuatı ve iyi uygulamalarına uygun olarak gerekli adımlar atılmaktadır.

Yorum Yaz

Yorumunuz minimum 10 karakter olmalıdır. (0)

Ziyaretçi olarak yorum yapıyorsun, dilersen Giriş Yap