Hollanda hükümeti, yapay zekanın fırsatların yanında istihdam riski getireceğini öngörüyor

Hollanda'da üç bakanın ortak imzasıyla parlamentoya sunulan mektupta, yapay zekanın iş dünyasını derinden etkileyeceği ve bir dizi fırsatın yanı sıra tasarım, veri analizi, hukuk ve ofis sektörlerinde istihdam açısından riskler doğuracağı vurgulandı.

Yayın: 18.01.2024 - 16:42

44 kez okundu

Hollanda hükümeti, yapay zekanın fırsatların yanında istihdam riski getireceğini öngörüyor

Dijitalleşmeden Sorumlu Devlet Bakanı Alexandra van Huffelen, Ekonomi İşleri ve İklim Politikaları Bakanı Micky Adriaansens ile Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Robbert Dijkgraaf’ın imzasını taşıyan “Hükümetin Yapay Zeka Vizyonu” başlıklı mektupta, gelişen yapay zeka teknolojisinin toplum üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde ele alındı.

Mektupta, ChatGPT gibi bilgi üreten yapay zeka uygulamalarının toplumu derinden etkileyen teknolojiler olarak nitelendirildiği ve yapay zeka kullanımının yaygınlaşmasıyla kısa vadeli iş kayıplarının büyük endişe kaynağı olduğu belirtildi. Özellikle tasarım, veri analizi, hukuk işleri ve ofis desteği gibi meslek gruplarının yanı sıra tüm kamu ve özel sektörün istihdam kaybı tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Mektupta, Uluslararası Para Fonu’nun yapay zekanın küresel istihdamın yüzde 40’ını etkileyeceği yönündeki tespiti hatırlatılarak, yapay zekanın toplum üzerindeki etkisinin küçümsenmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Ayrıca, yapay zekanın dezenformasyon, yanlış bilgi yayma ve sosyoekonomik eşitsizlikleri pekiştirme gibi olumsuz kullanım risklerine karşı şeffaflık, mahremiyetin korunması ve ayrımcılık yasağı gibi temel hakların korunmasına vurgu yapıldı.

Mektupta, Hollanda’nın büyük ölçüde Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin yapay zeka sistemlerini kullanmasının potansiyel bir risk oluşturabileceği ifade edilerek, Hollanda ve Avrupa değerleriyle uyumlu yapay zeka uygulamalarının teşvik edilmesi önerisinde bulunuldu.

Son olarak, yapay zeka sistemlerinin birçok kolaylık sağladığına ve sektörler arası bilgi erişimini hızlandırdığına dikkat çekilen mektupta, yapay zeka alanında politika oluşturmanın önemine vurgu yapılırken, şirketlere ve hükümetlere insanları bu teknolojinin potansiyel risklerine karşı korumak adına yükümlülükler getirilmesi gerektiği belirtildi.

Yorum Yaz

Yorumunuz minimum 10 karakter olmalıdır. (0)

Ziyaretçi olarak yorum yapıyorsun, dilersen Giriş Yap