Meclis Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Değişiklik Yasa Tasarısını oyçokluğuyla kabul etti

Meclis Genel Kurulu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Değişiklik Yasa Tasarısı'nı görüşerek oy çokluğuyla kabul etti. Tasarının kabul edilmesiyle ilgili konuşmalar şu şekilde yapıldı...

Yayın: 30.10.2023 - 18:00

80 kez okundu

Meclis Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Değişiklik Yasa Tasarısını oyçokluğuyla kabul etti

– Fikri Toros: Maliye politikalarının ekonomi yönetimine imkan tanıdığını belirterek para politikasının olmadığını ifade etti. Gelirlerin artırılması ve mali disiplin uygulamalarının borçlanma ihtiyacını azaltacağını vurguladı. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’nın hazırlanma amacına değindi ve yasanın gerektirdiği teknik altyapının hazırlanmadığını belirtti. Bu nedenle tasarıya ret oyu vereceklerini açıkladı.

– Devrim Barçın: Dört yıldır gerekli tasarıların yapılmadığını dile getirerek, kurallara göre Orta Vadeli Mali Planın revize edilmesi gerektiğini ancak bunun yapılmadığını söyledi. Vakıflar İdaresine de seslenerek değişiklikle mevduatların sürekli kırılarak istenilen yere aktarılamayacağını ifade etti. Maliye Bakanlığı’nın yasa dışı harcamalar yaptığını savundu ve bu nedenle hesap soracaklarını belirtti.

– Salahi Şahiner: Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’nın değişikliklerinin yasanın ruhuna aykırı olduğunu savundu. Değişikliklerin kamu yararı ve hesap verebilirlik açısından sorunlu olduğunu ifade etti. Yasa kapsamında yapılabilecek değişikliklerin daha hızlı şekilde gerçekleştirilebileceğini söyledi. Tasarının geçmiş rakamlara göre ilerleme kaydetmediğini belirtti.

– Özdemir Berova: Tasarının dokuz ay boyunca görüşüldüğünü ve bu süre zarfında yaşanacak sıkıntıların konuşulduğunu ifade etti. Otomasyon sistemine geçiş konusunda önemli adımlar atıldığını vurguladı. Orta Vadeli Mali Plan revizesinin yapıldığını belirtti ve Süt Kurumu bütçesinin yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

– Devrim Barçın (Tekrar): Kendisinin tehdit etmediğini ifade ederek suçlamalara yanıt verdi ve yasa gereğince hesap sorulacağını belirtti.

Tasarı oylandı ve 27 kabul, 9 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Yorum Yaz

Yorumunuz minimum 10 karakter olmalıdır. (0)

Ziyaretçi olarak yorum yapıyorsun, dilersen Giriş Yap

Yorumlar

Hasan Maden -  1 ay önce

deneme yorum

2