Türkiye’nin nüfusu 2023’te 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu

Türkiye'nin nüfusu, 2023'te bir önceki yıla kıyasla 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişiye yükseldi.

Yayın: 06.02.2024 - 15:34

45 kez okundu

Türkiye’nin nüfusu 2023’te 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 Sonuçları”nı açıkladı.

Verilere göre, 2022’de 85 milyon 279 bin 553 olan nüfus, geçen yıl 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (42 milyon 734 bin 71 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,9 (42 milyon 638 bin 306 kişi) olarak kaydedildi.

Yıllık nüfus artış hızı, 2022’de binde 7,1 iken 2023’te binde 1,1’e geriledi.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2022’de yüzde 93,4 iken 2023’te yüzde 93 oldu. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6’dan yüzde 7’ye yükseldi.

Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus, bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48,6’sını erkekler, yüzde 51,4’ünü ise kadınlar oluşturdu.

Yabancı uyruklu nüfus kapsamında; geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olanlar ve izinle Türk vatandaşlığından çıkmış kişiler değerlendirildi.

Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’dan ise 252 bin 27 kişi göç etti. İstanbul’un nüfusu bir önceki yıla kıyasla 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi.

Nüfus açısından İstanbul’u 5 milyon 803 bin 482 kişi ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişi ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişi ile Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişi ile Antalya izledi.

Bayburt, 86 bin 47 kişiyle en az nüfusa sahip il oldu. Bu ili, 89 bin 317 kişiyle Tunceli, 92 bin 819 kişiyle Ardahan, 148 bin 539 kişiyle Gümüşhane ve 155 bin 179 kişiyle Kilis takip etti.

Yaşlı nüfusun artması ve ortanca yaşın yükselmesi, doğurganlık ve ölüm oranlarındaki değişikliklere bağlandı.

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop’un 42,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olduğu görüldü. En düşük ortanca yaş ise Şanlıurfa’da kaydedildi.

Medeni durumun cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmemişlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden fazla olduğu belirlendi.

Çalışma çağındaki nüfusun oranı artarken, çocuk yaş grubundaki nüfusun oranı azaldı. Çalışma çağındaki birey başına düşen yaşlı ve çocuk sayısını ölçen yaş bağımlılık oranı düşüş gösterdi.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı” Türkiye genelinde 111 olarak kaydedildi. İstanbul, en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip il oldu. Tunceli ise en az nüfus yoğunluğuna sahip il olarak belirlendi.

Yorum Yaz

Yorumunuz minimum 10 karakter olmalıdır. (0)

Ziyaretçi olarak yorum yapıyorsun, dilersen Giriş Yap